• Հոգեպէս ծոյլերն են ստեղծել դժւարին ու անկարելի խօսքերը: Քոյր ու եղբայր են չկամենալն ու չկարողանալը…
  • Չկա’յ անկարելի, երբ կայ զօրեղ ու վճռական կամքը…
  • Թագաւորը նա’ է, ով կարող է: Ես ուզում եմ, որ լինես թագաւոր սերունդ: