СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Համաձայն ՀՀ կառավարության թիվ 799-Ն առ 26.06.2003թ. որոշման իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները.

 1. բեռների տրանսպորտային մշակում և պահում
 2. Բեռնափոխադրումների կազմակերպում
  Ծառայության գները որոշվում են գնագոյացման հետևյալ պայմանների ելնելով.
 • Ապրանքատեսակի առանձնահատկությունից,
 • Միավորի քանակից,
 • Ծավալից,
 • Անվանումների քանակից,
 • Պահպանման պայմանների ապահովման, խմբավորման, դասավորման, հավաքման, պահպանման, կշռաչափման, դեղերի մանրակշռման, փաթեթավորման, պիտակավորման, բեռների տրանսպորտային մշակման և պահպանման համար կատարվող աշխատանքների ծավալներից,
 • Պատվիրատուի գործունեության վայրի /ստացման հասցե/, հեռավորությունից և ապրանքը ընդունման-հանձնման կետ հասցնելու առանձնահատկությունից,
 • Ծառայության մատուցման տևողությունից,
 • Բեռների և ծառայության մատուցման այլ առանձնահատկություններից: